Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Olimpiādes

Olimpiādes

30.04.24

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 1. – 4. klašu posmā

Olimpiādes

26.04.24

Latvijas Olimpiskā diena

Olimpiādes

25.04.24

TDA Līgo un RAĢ bērnu un jauniešu deju kolektīva skate

Olimpiādes

1. pakāpes diploms valsts skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

Olimpiādes

07.12.20

Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiāde

Olimpiādes

09.02.21

Lepojamies par panākumiem Rīgas pilsētas Fizikas olimpiādē

Olimpiādes

Rīgas pilsētas vēstures 27. olimpiādes

Olimpiādes

Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiāde

Olimpiādes

17.02.21

Sveicam Latviešu valodas un Literatūras 47. olimpiādes uzvarētājas

Olimpiādes

22.02.21

Sveicam atklātās svešvalodu olimpiādes laureātus

Olimpiādes

26.02.21

Rīgas pilsētas ķīmijas 62.olimpiāde

Olimpiādes

26.03.21

Sveicam matemātikas olimpiādes laureātus

Olimpiādes

08.04.21

Panākumi Latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Olimpiādes

26.04.21

Lepojamies par panākumiem valsts Ķīmijas olimpiādē

Olimpiādes

28.04.21

Sveicam Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes laureātus

Olimpiādes

01.06.21

Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem olimpiādēs šajā mācību gadā

Olimpiādes

22.06.21

Bronzas medaļa starptautiskajā “Genius” olimpiādē

Olimpiādes

22.11.21

Sveicam Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes laureātus!

Olimpiādes

22.11.21

Lepojamies ar panākumiem Angļu valodas olimpiādē

Olimpiādes

14.12.21

Panākumi bioloģijas olimpiādē

Olimpiādes

10.01.22

Sveicam Krievu valodas olimpiādes laureātus

Olimpiādes

04.01.22

Rīgas pilsētas vēstures 28. olimpiāde

Olimpiādes

29.12.21

Lepojamies ar panākumiem vācu valodas olimpiādē

Olimpiādes

01.02.22

Atzinība Fizikas olimpiādē

Olimpiādes

18.03.22

Lepojamies ar panākumiem zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Olimpiādes

13.04.22

Matemātikas olimpiādes laureāti

Olimpiādes

13.04.22

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureāte

Olimpiādes

29.11.22

Panākumi Angļu valodas olimpiādē

Olimpiādes

20.12.22

Panākumi Rīgas valstpilsētas filozofijas olimpiādē

Olimpiādes

20.12.22

Sveicam bioloģijas olimpiādes laureātus

Olimpiādes

21.12.22

Sveicam vācu valodas olimpiādes laureātu

Olimpiādes

09.01.23

Sveicam Vēstures olimpiādes laureātus

Olimpiādes

31.01.23

Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiādē piedalās RAĢ skolniece

Olimpiādes

31.01.23

Ķīmijas olimpiādes laureāte

Olimpiādes

08.02.23

Rīgas Valsts Angļu valodas olimpiādes noslēdzošajā kārtā piedalās arī RAĢ skolniece

Olimpiādes

14.02.23

Sveicam fizikas olimpiādes laureātus

Olimpiādes

20.02.23

Skolēni gūst atzinības valsts Vēstures olimpiādē

Olimpiādes

23.02.23

Sveicam ģeogrāfijas olimpiādes laureātes

Olimpiādes

27.02.23

Angļu valodas valsts olimpiādē 2.vieta

Olimpiādes

01.03.23

Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Olimpiādes

06.03.23

Atzinība matemātikas olimpiādē

Olimpiādes

08.03.23

Filozofijas olimpiādes laureāte

Olimpiādes

11.04.23

Vidusskolēniem III pakāpes diplomi ZPD valsts konferencē

Olimpiādes

17.03.23

Laureāte ķīmijas olimpiādē

Olimpiādes

24.03.23

Skolas angļu valodas olimpiādes laureāti

Olimpiādes

03.04.23

Sveicam skolas Latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus 2.-4.klašu grupā

Olimpiādes

06.04.23

Matemātikas olimpiādes laureāti 5.-8.klašu grupā

Olimpiādes

03.10.23

Sākumskolas skolēnu panākumi olimpiādēs 2022./2023.m.g.

Olimpiādes

04.12.23

Panākumi angļu valodas olimpiādēs 4.-6., 7.-9., 10.-12. klašu grupās

Olimpiādes

11.12.23

Krievu valodas olimpiādes laureāti

Olimpiādes

13.12.23

Sveicam politikas un tiesību olimpiādes laureātus

Olimpiādes

19.12.23

Sveicam filozofijas olimpiādes uzvarētājus

Olimpiādes

21.12.23

Panākumi vācu valodas olimpiādē

Olimpiādes

22.12.23

Bioloģijas olimpiādes laureāti

Olimpiādes

09.01.24

Vēstures olimpiādes laureāti

Olimpiādes

18.01.24

Laureāte krievu valodas olimpiādē

Olimpiādes

29.01.24

2.vieta valsts bioloģijas olimpiādē

Olimpiādes

06.02.24

Fizikas olimpiādes laureāti

Olimpiādes

08.02.24

Ķīmijas olimpiādes laureāte

Olimpiādes

08.03.24

Pirmās pakāpes diploms ķīmijas olimpiādē

Olimpiādes

28.03.24

Valsts mūzikas olimiādē atzinība

Olimpiādes

Sveicam ar uzvaru angļu valodas olimpiādē!

Olimpiādes

05.11.19

Apsveicam uzvarētājus Rīgas pilsētas angļu valodas 49. olimpiāde

Rīgas pilsētas angļu valodas 49. olimpiāde olimpiāde notika 29. oktobrī un Rīgas angļu ģimnāziju pārstāvēja 14 vudusskolēni!

 

Olimpiādes

09.04.19

1.vieta valsts Publiskās runas konkursā

Valsts Publiskās runas konkursā

Olimpiādes

01.04.19

Skolas angļu valodas olimpiāde

Olimpiādes

26.02.20

Mūsu skolas skolēniem trīs godalgotas vietas Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 37. olimpiādē

Olimpiādes

26.02.20

Lepojamies ar Elzas Viktorijas Zorgevicas sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē

Olimpiādes

24.02.20

Lepojamies ar Pētera Ivansona sasniegumiem Rīgas pilsētas ķīmijas 61. olimpiādē

Olimpiādes

17.02.20

Lepojamies ar Elzas Zorgevicas uzvaru valsts 49.angļu valodas olimpiādē

Lepojamies ar Elzas Zorgevicas uzvaru valsts 49.angļu valodas olimpiādē

Olimpiādes

14.02.20

2. - klašu olimpiādes matemātikā un latviešu valodā

No 10.02. - 13.02. skolā notika 2. - 4.klašu matemātikas un latviešu valodas olimpiādes

Olimpiādes

07.02.20

Sveicam fizikas 70.olimpiādes 9.-12. klašu uzvarētājus

Olimpiādes

23.01.20

Lepojamies ar Reiņa Martinsona uzvaru Rīgas pilsētas 3. atklātā ģeogrāfijas olimpiādē 8. klašu skolēniem!

Priecājamies un lepojamies par 8. C klases skolēnu Reini Martinsonu, kurš olimpiādē ieguva 2. vietu!

Olimpiādes

28.03.19

Skolas latviešu valodas olimpiāde 2. - 4.klasēm

Skolas latviešu valodas olimpiāde 2. - 4.klasēm

Olimpiādes

06.03.19

3.vieta Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 36.olimpiāde

3.vieta Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 36.olimpiāde

Olimpiādes

05.03.19

Rīgas pilsētas 69.matemātikas olimpiādes laureāti

 Rīgas pilsētas 69.matemātikas olimpiādes laureātus ŖĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJĀ

Olimpiādes

20.02.19

Valsts 48.angļu valodas olimpiāde

Rīgas pilsētas Publiskās runas konkurss

Olimpiādes

15.02.19

Matemātikas olimpiāde 2. – 4.klasēm14.02.

Matemātikas olimpiāde 2. – 4.klasēm 14.02.

Olimpiādes

05.02.19

Rīgas pilsētas fizikas 69. olimpiādes 2. posma laureātus

Rīgas pilsētas fizikas 69. olimpiādes 2. posma laureāti

Olimpiādes

04.02.19

Panākumi Rīgas pilsētas 25.vēstures olimpiādē

Olimpiādes

19.12.18

Rīgas pilsētas bioloģijas 41. olimpiādes 2. posmā 11 laureāti

Rīgas pilsētas bioloģijas  41. olimpiādes  2. posmā 11 laureāti

Olimpiādes

17.12.18

Angļu valodas valsts 48. olimpiāde 10.-12. klasēm

Angļu valodas valsts 48. olimpiāde 10.-12. klasēm 3. posma 1. kārta

Olimpiādes

08.11.18

Angļu valodas olimpiādes uzvarētāji

Rīgas pilsētas angļu valodas 48. Olimpiādes 2. posma 10.-12.klašu uzvarētāji Rīgas Angļu ģimnāzijā

Olimpiādes

02.05.18

Skolas 8. klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde

Skolas 8. klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde

Olimpiādes

02.03.18

Panākumi Rīgas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) 22. olimpiādē

 Dina Darjana Puriņa ieguva 1.vietu.

Olimpiādes

02.03.18

Panākumi Rīgas pilsētas matemātikas 68. olimpiādē

Olimpiādes

09.01.18

Rīgas pilsētas bioloģijas 40. Olimpiādes 2. Posma 9.-12.klašu uzvarētāji Rīgas Angļu ģimnāzijā

                

Olimpiādes

12.09.17

RAĢ 5.-9.klašu skolēnu sasniegumi 2016./17.m.g.

Olimpiādes

Mūsu sasniegumi Rīgas pilsētas Angļu valodas 47. olimpiādes 2. posmā

Olimpiādes

Lepojamies ar Paulas Sonitas Derumas sasniegumiem XVIII Latvijas lingvistikas olimpiādē