Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mācības 2020/2021

Informācija par plānoto mācību procesa organizāciju 2020./2021.mācību gadā.

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Mainoties emidemioloģiskajai situācijai vai pastiprinoties inficēšanās riskiem, tā var tikt mainīta.