Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar Elzas Viktorijas Zorgevicas sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē

12.a klases skolniece Elza Viktorija Zorgevica Valsts Vēstures olimpiādē ir ieguvusi 3.vietu.

 

Pateicamies par ieguldīto darbu, piedalīšanos un sasniegumiem!