Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem olimpiādēs šajā mācību gadā

Ar lepnumu gribam suminām skolēnus, kuri šajā mācību gadā guvuši izcilus un teicamus rezultātus piedaloties dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas un Atzinības.

Skolotāji bija aicināti izteikties par sadarbību ar skolēniem un par viņu motivāciju augsto rezultātu sasniegšanai. Skolotāju komentāri apkopoti video, skatīt te

Esam lepni par skolēnu izcilajiem rezultātiem un vēlam spodrināt savu izcilību arī turpmāk!