Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar panākumiem Angļu valodas olimpiādē

Esam lepni sumināt Rīgas pilsētas Angļu valodas 51. olimpiādes 2. posma laureātus 10.-12.klašu grupā 

2.vieta - Olivers Keiss, Kristofers Vāvere  (12.klase)

3. vieta - Annika Valtere, Katrīna Kate Kļaviņa, Līga Čirka,  (11.klase) Katrīna Pužule (12.klase)

 

Izsakām pateicību skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei - Ruči Sakhudžai, Guntai Purmalei, Anitai Smilgai un Ievai Vizulei.