Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar panākumiem vācu valodas olimpiādē

Sveicam Rīgas pilsētas Vācu valodas 52.olimpiādes 2.posma laureātu Rīgas Angļu ģimnāzijā, 10.-12.klašu grupā:  

 

Atzinību ieguvis Francis Pēteris Lufts, 10.klase

Paldies skolotājai Inesei Pētersonei!

Sveicam un lepojamies!