Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar Pētera Ivansona sasniegumiem Rīgas pilsētas ķīmijas 61. olimpiādē

Lepojamies ar 9. klases skolēna Pētera Ivansona iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas ķīmijas 61. olimpiādē!

 

Izsakam pateicību ķīmijas skolotājam Elmāram Mežapuķe.