Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mūsu sasniegumi Rīgas pilsētas Angļu valodas 47. olimpiādes 2. posmā

Mūsu skolas skolēni sekmīgi piedalijās Rīgas pilsētas Angļu valodas 47. olimpiādes 2. posmā

2. vietu ieguva 10. klases skolnieces:

Elza Viktorija Zorgevica

Elīza Brice

3. vietu ieguva 10. klases skolnieve

Elīza Anna Bērziņa

P.S. 

!. vietu ieguva Elizabete Viola Jankovska, kura vēl pagājušo gadu mācijās mūsu skolā.