Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mūsu skolas skolēniem trīs godalgotas vietas Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 37. olimpiādē

13. februarī notika Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 37. olimpiāde.
 
Mūsu skolas skolēniem šajā olimpiādē ir 3 godalgotas vietas:
 
2. vieta Oliveram Keisam (10.A klase)
3. vieta Emīlam Matīsam Eglem (10.B klase) 
3. vieta Elza Viktorija Zorgevica ( 12.A klase)            
 
Pateicība skolēniem par izrādīto interesi, ieguldīto darbu, piedalīšanos un sasniegumiem!