Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Angļu valodas olimpiādes uzvarētāji

Rīgas pilsētas angļu valodas 48. Olimpiādes 2. posma 10.-12.klašu uzvarētāji

Rīgas Angļu ģimnāzijā

1.vieta Elza Viktorija Zorgevica

2.vieta Enija Cīrule

3.vieta Ilze Kleinhofa

            Ingrīda Kristiāna Būda

 1. Atzinība:

  Elīza Broka

  Amanda Zandberga

  Elīza Brice

  Simona Gransberga

  Evelīna Paula Gierkena

Pateicamies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Ievai Kalniņai

Anitai Matisonei

Guntai Purmalei

Ruchi Sakhujai