Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ 5.-9.klašu skolēnu sasniegumi 2016./17.m.g.

Matemātikā:

Rīgas pils.olimpiādē: Kārlis Zeidaks 5a – 2.vieta

                                                Jānis Gobiņš 7b – 3.vieta

                                                Olivers Bulgačs 6a-3.vieta

                                                Rolands Arnis 7a – 3.vieta

Latviešu valodā:

Rīgas pilsētas olimpiāde: Paula Sonita Deruma 8a– 2.vieta

                                                     Ance Bergmane 8c – 2.vieta

                                                     Elīza Brice 9c – 2. vieta

                                                     Elza Zorgevica – 2.vieta (piedalījās valsts olimpiādē)

Angļu valodā:

Pārdaugavas skolu konkurss:Elīza Anna Bērziņa 9b-1.vieta

                                                              Anna Baula 9c – 2.vieta

                                                              Elīza Brice 9b – 3. vieta

Rīgas pils.angļu val.olimpiāde : Ričards Zviedris 8c-3.vieta

Bioloģijā:

Rīgas pils.olimpiāde: Elīza Anna Bērziņa 9b-2.vieta (piedalījās valsts olimpiādē)

                                                    Elīza Brice 9c – 2. vieta

                                                  Vineta Vērpēja 9b – 2.vieta

                                                      Anita Ramka 9a – 3. vieta

                                                     Anete Bukane 9a – 3. vieta

                                                     

Fizikā:

Rīgas pils.olimpiāde: Lorenzo Terlizzi 9b – 1.vieta (piedalījās valsts olimpiādē)

Ķīmijā:

Rīgas pils. olimpiāde – Lorenzo Terlizzi 9b – 1.vieta (piedalījās valsts olimpiādē)

                                                        Vineta Vērpēja 9b – 3. vieta