Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Panākumi Angļu valodas olimpiādē

Sveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 52.olimpiādes laureātus no Rīgas Angļu ģimnāzijas.

1.vietu ieguvusi Līga Čirka, 12.klase

3.vietu ieguvusi Annika Valtere un Madara Kokina, 12.klase

Atzinība - Emīlijai Tiltiņai (12.klase) un Kristapam Ivbulim (11.klase).

 

Lepojamies ar skolēnu panākumiem!

Pateicība skolotājām par ieguldīto laiku un darbu skolēnu gatavošanai - Ievai Vizulei, Ruči Sakudžai, Kristīnei Joelsonei un Anitai Smilgai. 

 

15.decembrī, Rīgas Angļu ģimnāzijas telpās norisināsies Angļu valodas valsts 52. olimpiādes 3.posma 1.kārta (radošs rakstu darbs).  Olimpiādes tēma: Opportunities and Challenges in the 21st Century (Iespējas un izaicinājumi 21. gadsimtā).

Šajā kārtā no visas valsts uzaicināti piedalīties 50 skolēni, starp kuriem arī mūsu skolas – Rīgas Angļu ģimnāzijas – 12. c klases skolniece Līga Čirka.  

Līga, lepojamies ar jau Tevis sasniegto un vēlam veiksmi šajā kārtā!