Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Panākumi angļu valodas olimpiādēs 4.-6., 7.-9., 10.-12. klašu grupās

Sveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem angļu valodas olimpiādēs.

 

Angļu valodas olimpiādes 2.posma laureāti 4.-6.klašu grupā:

2.vieta - Valters Apinis (6.a), Katrīna Bilinska (6.b)

3.vieta - Sintija Vugule (6.c), Nils Jevdokimovs (6.b), Arnolds Veigulis (6.a)

Atzinība - Elizabete Šmite (6.b), Valters Zariņš (6.b), Elizabete Priede (6.c), Katrīna Gaile (6.a)

Paldies skolotājām Dacei Melbārdei un Ivetai Bārdai par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei. 

 

Angļu valodas olimpiādes 2.posma laureāti 7.-9.klašu grupā:

1.vieta - Nikola Rūtiņa (9.c)

2.vieta - Paula Gintere (9.a), Patricia Kišuna (8.c), Dārta Serdāne (9.c)

3.vieta - Meldra Visendorfa (9.c), Lelde Rundāle (9.b), Reinis Frīdbergs (9.d), Jasmīna Kalniņa (8.c)

Atzinība - Henriks Balodis (9.c)

Paldies skolotājām Ivetai Bārdai, Ancei Upītei, Ruči Sakudžai, Evijai Circenei, Anitai Smilgai par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei. 

 

Angļu valodas olimpiādes 2.posma laureāti 10.-12.klašu grupā:

3.vieta - Krista Kivkucāne (12.c), Reinis Martinsons (12.b), Justīne Buklovska (12.b)

Atzinība - Katrīna Luīze Andersone (12.c), Estere Tiltiņa (11.a)

Paldies skolotājām Kristīnei Joelsonei un Ievai Vizulei par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei.