Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Panākumi Rīgas pilsētas matemātikas 68. olimpiādē

Sveicam Paulu Sonitu Derumu (9.kl.) ar 3.vietu un Vinetu Vērpēju (10.kl.) ar atzinību! Pateicamies skolotājām Daigai Vējonei un Inesei Jakubovai!