Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Panākumi vācu valodas olimpiādē

Vācu valodas valsts 54. olimpiādē 10.-12.klašu grupā 

3.vietu ieguva Francis Pēteris Lufts (12.klase)

Atzinību ieguva Oskars Bihels (10.klase)

 

Lepojamies un sveicam laureātus!

 

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu: Inesei Pētersonei un Inai Klovānei.