Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiāde

Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiādes 2. kārtā Arno Avotiņš 11.B ir ieguvis 3. vietu. 
 
Apsveicam un lepojamies!