Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiāde

Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posma

2. vietas ieguvēji:

Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos:

 

Izsakām lielu pateicību skolotājām Ilzei Rikmanei un Ingai Bergai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei un skolēniem par ieguldījumu un labiem rezultātiem!