Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas pilsētas vēstures 27. olimpiādes

Rīgas pilsētas vēstures 27. olimpiādes 2. posma 9.-12.klašu uzvarētāji 

Rīgas Angļu ģimnāzijā

2.vieta Katrīna Pētersone 9.klase

3.vieta Elza Andersone 9. klase

            Paula Sonita Deruma 12. klase

Atzinība: Elizabete Prauliņa 9. klase

Pateicamies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Vitai Stasjunei!