Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Valsts Angļu valodas olimpiādes noslēdzošajā kārtā piedalās arī RAĢ skolniece

Piektdien, 10.februārī, Rīgas Angļu ģimnāzijas telpās norisināsies Angļu valodas valsts 52. olimpiādes noslēdzošā kārta (mutvārdu daļa). 

Olimpiādes tēma: Opportunities and Challenges in the 21st Century (Iespējas un izaicinājumi 21. gadsimtā).

Šajā kārtā no visas valsts uzaicināti piedalīties 21 skolēns, starp finālistiem arī mūsu skolas – Rīgas Angļu ģimnāzijas – 12. c klases skolniece Līga Čirka.

Līga, turam īkšķus!

 

Lai iedvesma un radītprieks Tavi sabiedrotie!