Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sākumskolas skolēnu panākumi olimpiādēs 2022./2023.m.g.

Lepojamies ar sākumskolas skolēnu aktīvu dalību un lielisko sniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs 2022./2023.m.g.

Te kopējāis apkopojums par sniegumu 2022./2023.m.g.