Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam atklātās svešvalodu olimpiādes laureātus

Atklātās svešvalodu olimpiādes laureāti, Angļu valoda, 7.klašu grupā.

1.vieta:

Maija Estere Muižzemniece, 7.d klase

3.vieta:

Ieva Vīgnere, 7.d klase

Atzinība:

Kate Zēberga 7.b klase

 

Izsakām pateicību skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei!