Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam fizikas 70.olimpiādes 9.-12. klašu uzvarētājus

2. vieta Ingus Dimiševskis    9. klase

3. vieta  Kristiāns Krūmiņš    10. klase

Atzinība  Ivo Mezits                9. klase

Atzinība  Pēteris Voldemārs    9. klase

Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei Martai Britālai!