Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam fizikas olimpiādes laureātus

Ar lepnumu suminām Rīgas valstspilsētas Fizikas 73. olimpiādes 2.posma laureātus 9.-12.klašu grupā:

2.vieta Maijai Esterei Muižzemniecei un Gustavam Pāvilam Laizānam (9.klase)

Marija Estere un Gustavs Pāvils uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes 3. kārtā.

 

Pateicība skolotājam Marekam Menšikovam par ieguldīto darbu skolēnus gatavojot.