Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam Krievu valodas olimpiādes laureātus

Ar lepnumu suminām Rīgas pilsētas krievu valodas 24. olimpiādes 2.posma laureātus 8.-12.klašu grupā:

2.vieta - Daniels Tālis, 9.klase

Par veiksmīgu dalību atzinību saņēmusi - Linda Krasovska, 12.klase

 

Izsakām pateicību skolotājai Ingai Bitsadzei par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei.