Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam Latviešu valodas un Literatūras 47. olimpiādes uzvarētājas

Rīgas pilsētas Latviešu valodas un Literatūras 47.olimpiādes 2.posma 11.-12.klašu uzvarētājas

Rīgas Angļu ģimnāzijā:

1.vieta:

Paula Sonita Deruma, 12.klase

Ance Bergmane, 12.klase

 

 Paldies skolotājai Līgai Stepēnai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!