Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes laureātus

Ar lepnumu suminām Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes laureātus 4., 6., 8.klašu grupā:

1.vieta - Paula Gintere, 6.klase

2.vieta - Estere Tiltiņa, 8.klase

3.vieta - Marta Grūtupa, 4.klase

Par veiksmīgu dalību atzinību saņēmis - Valters Bredovskis, 6.klase

 

Izsakām pateicību skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei - Dacei Melbārdei, Elgai Līcītei, Dairai Rutai Morusai, Jolantai Ezerai, Kintijai Cinkusei-Polei, Evijai Circenei, Sanitai Spilai, Dainai Toropovai.