Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam vācu valodas olimpiādes laureātu

Suminām Franci Pēteri Luftu (11.b) ar iegūto 3.vietu Rīgas valstspilsētas vācu valodas 53. olimpiādes 2. posmā 10. - 12. klasēm.

 

Izsakām pateicību skolotājai Inesei Pētersonei par ieguldīto darbu skolēna gatavošanā olimpiādei.