Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam Vēstures olimpiādes laureātus

Ar lepnumu suminām Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiādes 2.posma laureātus 9. un 10.-12.klašu grupās:

1.vieta - Elizabete Prauliņa, 11.klase

2.vieta - Rodrigo Seņkovs, 11.klase

3.vieta - Maija Estere Muižzemniece, 9.klase 

Par veiksmīgu dalību atzinību saņēmusi - Uļjana Polovko, 9.klase

 

Izsakām pateicību skolotājai Vitai Stasjunei un Artim Bukam par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei.