Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vidusskolēniem III pakāpes diplomi ZPD valsts konferencē

Latvijas 47. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Amanda Apine (12.klase) par darbu "RECIKLĒTU IZEJVIELU IZMANTOŠANA BERAMĀ EPS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA IZGATAVOŠANĀ UN TĀ ĪPAŠĪBU SALĪDZINĀJUMS AR KOMERCIĀLI PIEEJAMU MATERIĀLU" un Rihards Vērpējs (12.klase) par darbu "LITIJA JONU AKUMULATORU KALENDĀRĀ NOVECOŠANĀS DAŽĀDĀS UZGLABĀŠANAS TEMPERATŪRĀS" ieguvuši III pakāpes diplomus.

Rīgas un reģiona konkursā Amandas un Riharda darbi novērtēti ar II pakāpes diplomiemRihards savu pētījumu jau ar labiem panākumiem iepriekš prezentējis arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 39. zinātniskajā konferencē. 

Rīgas un reģiona konkursā darbu prezentēja arī Elizabete Prauliņa (11.klase) HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES IV (Filozofija, ētika un reliģija / Vēsture un arheoloģija) sekcijā.

 

Paldies skolotājām Martai Britālai, Vitai Stasjunei un Anitai Zaļaiskalnei!