Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar panākumiem zinātniski pētniecisko darbu konferencē

12.klašu skolnieces Amēlija Taranda, Betija Linda Arcimoviča, Līva Gurtiņa un Ernestīne Luīze Žukovska tika uzaicinātas prezentēt savus veiksmīgi izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus reģionālajā ZPD konferencē.

Apsveicam Amēliju Tarandu ar iegūto I pakāpi, Betiju Lindu Arcimoviču ar II pakāpi un Ernestīni Luīzi Žukovsku ar III pakāpi!

Vēlam veiksmi Amēlijai un Betijai Lindai, piedaloties Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā 25. martā!

Paldies skolotājām Ilzei Rikmanei, Ilzei Grantei, Vitai Stasjunei un Anitai Zaļaiskalnei!

 

Apsveicam Betiju Lindu Arcimoviču ar iegūto I pakāpi Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē par darbu "Struktūras izmaiņas šokolādē dažādu apstākļu ietekmē"!