Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

1. vieta Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā 9.klašu skolēniem

 

"FIZMIX Eksperiments" ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 9. klašu skolēniem.

Latvenergo koncerns skolēnu erudīcijas konkursu ”FIZMIX Eksperiments” rīko vairāk nekā 20 gadus pēc kārtas. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku.

Prieks un lepnums par Rīgas Angļu ģimnāzijas 9. klases skolēniem- Pēteris Ivansons 9.c, Ingus Dimiševskis 9.c, Ēriks Aizbalts 9.b, Rihards Vērpējs 9.c, Ivo Mezits 9.a, un fizikas skolotāju Martu Britālu par iegūto 1. vietu Rīgas pilsētā A/S Latvenergo fizikas erudīcijas konkursā "FizMix Eksperiments" 25. sezonā.

Sveicam skolēnus un skolotāju!

Vairāk informācijas šeit: https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops