Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

3.- 4. klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācija

24. aprīlī  3. un 4. klašu skolēni prezentēja savus Mazos pētnieciskos darbus.  Skolēni pārsteidza ar prasmi demonstrēt savus pētījumus, atbildēt uz jautājumiem, pamatot un ar aizrautību un interesi stāstīt par savu darbu. Lielu paldies sakām skolēnu vecākiem un skolotājām par atbalstu  un padomu darbu tapšanā.

Rezultāti:

http://www.rag.lv/f/Pateicība 2018 docx.pdf