Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

APP nodarbības

IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMEPTENČU ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS

Nodarbību vadītāji informē atbilstošās vecuma grupas skolēnu par iespēju piedalīties šādās nodarbībās.Par brīvajām vietām jautāt nodarbību vadītājiem e-klases pastā.

Jaunais grafiks 2020./ 2021. gadam top!