Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Bibliotēkas Jaunieguvumi

Rīgas Angļu ģimnāzijas bibliotēkas grāmatplauktu rindas papildinājuši daudzi jaunieguvumi - vērtīgas un interesantas grāmatas.

PALĪGS SKOLOTĀJIEM:

 1. Hemonds“Tas tik ir spēks!”Aizraujošā fizikas pasaule

Izpēti, eksperimentē un atklāj zinātni!

Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem

 1. Volkinšteine“Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinātnēs”
 2. Kampe – Pērsone“Latvijas zīdītāji”.Pilnīgs sugu apskats

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

 1. Mārtinsone, u.c.“Pētniecība. Teorija un prakse”
 2. Beloraga“Zinošs un drošs”.Mācību līdzeklis 1.-3.klases skolēniem drošības jautājumu apguvei

“Kā rakstīt radoši”

Enciklopēdija  “Pirmais Pasaules karš”

Enciklopēdija “Otrais Pasaules karš”

A.Liepiņš “Senā Latvija” Ilustrēta 9.-13.gadsimta vēsture”

GRĀMATAS BĒRNIEM:

Im. Ziedonis “Colorful Tales”

 1. Rungulis, E. Brasliņa“Sikspārnis”
 2. Rūmnieks“Laika spēles”
 3. Liepiņš“Mūsu dievi”
 4. Glovers“Noslēpumu ala”(piedzīvojumu matemātika)
 5. Glovers“Labirintu pils”(piedzīvojumu matemātika)

JAUNĀKĀ DAIĻLITERATŪRA VIDUSSKOLĒNIEM UN PEDAGOGIEML N

 1. Einfelds“Dunduri un dēmoni”
 2. Tomašs“Melnie darba cimdi”
 3. Bērziņš“Gūtenmorgens (pirm’reiz)”
 4. Lejiņš“Vīrieša sirds”
 5. Veidenbaums“Par spīti grūtiem laikiem”

Vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”:

I.Ābele “Duna”

 1. Manfelde“Virsnieku sievas”
 2. Ulberga“Tur”
 3. Kota“Istaba”


Gaidām jūs bibliotēkā!