Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Bibliotēkas Jaunieguvumi

Rīgas Angļu ģimnāzijas bibliotēkas grāmatplauktu rindas papildinājuši daudzi jaunieguvumi - vērtīgas un interesantas grāmatas.

PALĪGS SKOLOTĀJIEM:

  1. Hemonds“Tas tik ir spēks!”Aizraujošā fizikas pasaule

Izpēti, eksperimentē un atklāj zinātni!

Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem

  1. Volkinšteine“Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinātnēs”
  2. Kampe – Pērsone“Latvijas zīdītāji”.Pilnīgs sugu apskats

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

  1. Mārtinsone, u.c.“Pētniecība. Teorija un prakse”
  2. Beloraga“Zinošs un drošs”.Mācību līdzeklis 1.-3.klases skolēniem drošības jautājumu apguvei

“Kā rakstīt radoši”

Enciklopēdija  “Pirmais Pasaules karš”

Enciklopēdija “Otrais Pasaules karš”

A.Liepiņš “Senā Latvija” Ilustrēta 9.-13.gadsimta vēsture”

GRĀMATAS BĒRNIEM:

Im. Ziedonis “Colorful Tales”

  1. Rungulis, E. Brasliņa“Sikspārnis”
  2. Rūmnieks“Laika spēles”
  3. Liepiņš“Mūsu dievi”
  4. Glovers“Noslēpumu ala”(piedzīvojumu matemātika)
  5. Glovers“Labirintu pils”(piedzīvojumu matemātika)

JAUNĀKĀ DAIĻLITERATŪRA VIDUSSKOLĒNIEM UN PEDAGOGIEML N

  1. Einfelds“Dunduri un dēmoni”
  2. Tomašs“Melnie darba cimdi”
  3. Bērziņš“Gūtenmorgens (pirm’reiz)”
  4. Lejiņš“Vīrieša sirds”
  5. Veidenbaums“Par spīti grūtiem laikiem”

Vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”:

I.Ābele “Duna”

  1. Manfelde“Virsnieku sievas”
  2. Ulberga“Tur”
  3. Kota“Istaba”


Gaidām jūs bibliotēkā!