Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Darba laiks: Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 9.00 - 14.00

 

Lūdzam skolēnus, kuriem nepieciešamas grāmatas, rakstīt e-klasē vēstuli, adresētu Ingrīdai Saulgozei , norādot dienu un laiku (no 9:00-14:00), kā arī grāmatas nosaukumu, kurai vēlaties doties pakaļ. Lūgums skolā ierasties aizsargmaskā.