Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Iesakām izlasīt un noskatīties vasarā 2024

Vasarā, kad skolēniem ir daudz vairāk laika plānot savas nodarbes pašiem, iesakām ielūkoties pedagogu ieteikumos, lai izlasītu ieteiktās grāmatas vai noskatītos kādu video. Tas palīdzēs būt gataviem daudz vairāk iedziļināties apgūstamajās tēmās mācību gada laikā.

Ieteicamās literatūras un video saraksts pa klašu grupām.