Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Iesakām izlasīt un noskatīties vasarā!

Vasarā, kad skolēniem ir daudz vairāk laika plānot savas nodarbes pašiem, iesakām ielūkoties pedagogu ieteikumos, lai izlasītu kādu no ieteiktajām grāmatām vai noskatītos kādu video. Tas palīdzēs būt gataviem daudz vairāk iedziļināties apgūstamajās tēmās mācību gada laikā.

Ieteicamās literatūras un video saraksts pa klašu grupām

Bērnu žūrijas grāmatu saraksts

Aicinām skolēnus noteikti pārskatīt sarakstu līdz beigām un iepazīstināt savus vecākus ar ieteicamo literatūru arī viņiem!

Skolas bibliotēkas darba laiki:

Atgādinājums: daiļliteratūra tiek izsniegta tiem skolēniem, kuriem nav parādi bibliotekā un kuri turpina mācības RAĢ.