Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Grāmatu izstāde "100 grāmatas stāsta.."

Aicinām apmeklēt bibliotēkā grāmatu izstādi “100 grāmatas stāsta…”. Izstādē ir aplūkojamas grāmatas, kuras izdotas laikā no 1918. līdz 2018. gadam. Veidojot izstādi, izvēlējāmies tikai latviešu autoru darbus, pārsvarā bērnu un jauniešu grāmatas. Izstādes lepnums ir grāmatas, kas saglabājušās no mūsu skolas pirmsākumiem, kā arī dāvinājumi no Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ģimnāzijas absolventiem un skolotājiem.
Grāmatu_izstāde.pdf