Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
IMG_20181106_122034

Grāmatu dāvinājums Rīgas Angļu ģimnāzijai

Ŗīgas Angļu ģimnāzija ir saņēmusi dāvinājumu- 20 Gunara Janovska grāmatas angļu valodā "After Doomsday". Izsakām sirsnīgu pateicību Sarmītei Janovskis par sūtījumu. Gaidām interesentus bibliotēkā, kur grāmatu var lasīt  latviešu un angļu valodā.