Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

IZSTĀDE "MANAS DZĪVES KRĀSAS"

Acinām bibliotēkā iepazīties ar dzejas izlasi "Manas dzīves krāsas"