Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Par RAĢ Bibliotēku

Bibliotēka atrodas jaunajā korpusā 219.telpā.         Tālrunis 67474434

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Pirmdiena - 8.00 - 16.00

Otrdiena - 8.00 - 16.00

Trešdiena - 8.00 - 16.00

Ceturtdiena - 8.00 - 16.00

Piektdiena - 8.00 - 16.00

 

Bibliotēkas vadītāja: Dace Smilga

Bibliotekāres: Inese Pētersone un Zane Siliņa

 

Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatas, daiļliteratūra un nozaru literatūra,  un lasītava, kurā skolēni var pavadīt savu brīvo laiku izglītojoties.

Bibliotēkā ir pieejamas daiļliteratūras grāmatas angļu valodā, vārdnīcas.

Skolas bibliotēkas mērķis - līdzdalība skolas izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts standartiem un mācību priekšmetu programmām, skolēnu un skolotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Lietotājiem tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts mācību procesā.

Mācībām lasītavā ir pieejami 4 datori.

 

Ieteicamā literatūra pa klašu grupām

Bibliotēkas un lasītavas daba kārtības noteikumi

 

Pakalpojumi:

Elektroniskais katalogs: https://skolas.rcb.lv/Alise/lv/5/home.aspx 

 

Preses izdevumi:

 

Abonētie resursi:

Skolēni un skolotājiem ir iespējams izmantot digitālos resursus, pieslēdzoties ar e-klases pasi.

soma.lv – apgāda “Lielvārds” mācību grāmatas un digitālie resursi.

letonika.lv  -  ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.

Pastāstīsim kā meklēt informāciju bibliotēku katalogos, digitālās kolekcijās un tiešsaistes datu bāzēs.

 

 

Noderīgas saites :

https://www.rcb.lv/– Rīgas centrālā bibliotēka

https://www.lnb.lv/– Latvijas Nacionālā bibliotēka

PRIMO  - informācijas meklēšanai vienlaikus kopkatalogā, LNB veidotajās un tiešsaistes datubāzēs.

https://www.3td.lv/ – var lasīt grāmatas tiešsaistē bez maksas, ir nepieciešams reģistrēties

ww.lasamkoks.lv – piedāvās e-grāmatas, pārsvarā literatūras klasiku

termini.gov.lv – Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

filmas.lv - Latvijas filmu katalogs

hugo.lv  -  Valsts pārvaldes valodas rīki tulkošanai

LNB digitālās kolekcijas un datu bāzes:

https://enciklopedija.lv/ – Nacionālā enciklopēdija

https://www.lndb.lv/ - Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

https://kulturaskanons.lv/ – Latvijas Kultūras kanons

http://www.periodika.lv/ – periodikas portāls

http://gramatas.lndb.lv/ – grāmatu krātuve

https://www.zudusilatvija.lv/– vēsturisko attēlu kolekcija

https://academia.lndb.lv/ – zinātnisko publikāciju krātuve

https://www.dziesmusvetki.lv/lv/ – dziesmu svētku krātuve

https://ainavudargumi.lv/ – Latvijas ainavu dārgumu krātuve