Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Citāda ģeogrāfijas stunda

4.oktobrī Rīgas Angļu ģimnāzijas 11.A klases skolēni piedzīvoja citādu ģeogrāfijas stundu, kura aizsāk jaunu sadarbību skolā. Stundas tēma bija "Dēkaiņa stāsti", to vadīja Mārtiņš Sils. Mārtiņš  sevi dēvē ne tikai par kaislīgu ceļotāju, pasaules izzinātāju, stāstnieku un motobraucēju, bet arī brīvskolotāju.  Kā viņš pats atzīst, viens no viņa dzīves smagsvariem ir dēkas. Tādēļ nav pārsteigums, kāpēc tēma ģeogrāfijas stundā ir tāda. Ar savu uzticamo draugu - motociklu Mārtiņš ir veicis vairāk nekā 200 000 km un pabijis vairāk kā 100 pasaules valstīs. Šobrīd vienīgās vietas, šķiet, kur ar motociklu nav būts, ir Arktika un Antarktīda.

Sarunas laikā skolēniem bija iespēja ar fotogrāfiju un vijīgā, vieglā stāstījuma palīdzību virtuāli pabūt kolorītajās ekspedīcijās dažādos pasaules  reģionos, iepazīstot gan pasaules dabas, gan sadzīves ainas un daudzveidību.

Interesanti, ka Mārtiņa pasaules izziņas interese aizsākusies jau agrā bērnībā, kad viņa rokās nonākušas Žila Verna grāmatas un izdzīvota pieredze pirmajos ceļojumos kopā ar vecākiem. Lai mums katram ir kāda sava lieta, kura mūs aizrauj gadiem!

Tā kā Mārtiņa tuvākajos plānos ir došanās jaunā ekspedīcijā, iesaistoties piedzīvojumā "TET" jeb "Transeurotrail" (www.transeurotrail.org), kopā ar RAĢ skolēniem top mūsu skolā nebijis projekts - izziņas spēle.

Projekta - izziņas spēles ideja ir tāda, ka Mārtiņš ceļo, bet skolēni sagatavo izziņas jautājumus ekspedīcijas dalībniekiem.

RAĢ skolēnu pirmais uzdevums - līdz 7.10. sagatavot jautājumus, kuri saistās ar kultūras, mākslas, sadzīves vai kādu citu izziņas aspektu Bulgārijā un Grieķijā.

Patiesi novērtējam skolēnu vecāku iesaisti skolas dzīves norisēs, jo Mārtiņš Sils ir arī mūsu skolas skolēna vecāks.