Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Franču valodas valsts 54. olimpiāde

Linda Konopore valsts franču valodas 3.posma kārtā guvusi atzinību!

Paldies skolotājai Evijai Circenei.