Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolēni darbojas Ebru māksla jeb gleznošana uz ūdens