Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Lepojamies ar Maijas Esteres Muižzemnieces sasniegumiem konkursā

Maija Estere Muižzemniece (6. klase) Latvijas kārtas laureāte konkursā "Lidice 2020", tēma: dzīvnieki ainavā.