Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ jauktajam korim 1. pakāpe

Lepojamies ar RAĢ jauktā kora sasniegumiem, aprīlī iegūstot 1. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē-konkursā Rīgā, gatavojoties XIII latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Paldies diriģentam Mārtiņam Kalējam par ieguldījumu sasniegtajā!