Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Piedalāmies Dziesmu un deju svētkos!

Uzsākot svētku nedēļu, Rīgas Angļu ģimnāzijas jauktais koris un deju kolektīva "Līgo" jauniešu studija piedalās svētku gājienā!

Skatiet galerijā!