Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Projekts "CLIL lietojums multikultūru vidē"

Project "Applying CLIL in Multicultural Contexts". Projekta nr. 2018-1-LV01-KA229-047021_1, realizēts ar Erasmus+ atbalstu.

Projekta sadarbības valsts - Nīderlande.

Prezentācija par rojektā īstenotajām aktivitātēm skatīt šeit.