Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

PROJEKTS CLIL LIETOJUMS MULTIKULTŪRU VIDĒ

 

Applying CLIL in Multicultural Contexts

 

Projekts ar nīderlandiešiem.pdf