Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus + projekts "CULTURAL HERITAGE: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations"

Projekta galvenā ideja ir kultūrvērtību apzināšana un iepazīšana visās 4 dalībvalstīs, vairojot pamatskolas skolēnu izpratni par nacionālo un Eiropas dārgumu vērtību un nozīmi. Projekta laikā skolēni veic un tuvāko divu gadu laikā veiks ļoti daudz dažādas aktivitātes Eiropas vērtību iepazīšanā, kā arī klātienes mobilitātēs iepazīsies ar nozīmīgiem kultūrvēstures objektiem, mācīsies sadarbosies, veidos dažādus paliekošus materiālus, iepazīstinās ar tiem citus skolas biedrus, papildinās zināšanas un lietpratību u.c.

No 18. – 23. novembrim notika pirmā mobilitāte Itālijā, Kapujā. Tajā piedalījās pieci 8. A klase sskolēni un divas skolotājas.

No kādas dalībnieces dienasgrāmatas: 

Monday

Met the school and staff. Went to the music school and had lunch there. Explored the churches and monuments of Capua.

Tuesday

Worked on the project in the morning. Visited the Capua amfitheatre and had lunch in the other school. We ate pasta, made pizza and tried Italian sweets. Went to the shopping centre in the evening.

Wednesday

Drove to the Caserta castle early in the morning. It had beautiful artworks and architecture. Had lunch in the castle garden. Headed to the silk factory in the museum in the evening. 

Thursday

Left for Pompeii very early in the morning. Explored the city and its remains. Got suveniers. Went to Naples and shopped in the shopping centre. Had lunch in a local pizzeria. Saw the local Naples archeological museum in the evening.

Friday

Worked on the projects the whole morning. Had a small concert in the music school, then headed home. Came back in a couple of hours for the goodbye party. Had dinner there and said goodbyes to our friends.”

Pavasarī visi projekta dalībnieki tiksies Spānijā.