Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
erasmus

Erasmus+ projekts K1 sektorā

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstītais projekts "Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana CLIL metodikā un vadībā" (ref. nr. 2017-1-LV01-KA101-035323) uzsākts 2017. gada 1. jūnijā un ilgs līdz 2018. gada 31. maijam. 


Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogi pakāpeniski un mērķtiecīgi vairāku gadu garumā ir apguvuši un praktizējuši mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metodiku - sākot ar atsevišķu skolotāju iniciatīvām, CLIL kursu apmeklēšanu Latvijā un Lielbritānijā, līdz tam, ka šajā mācību gadā jau 60 pedagogi savās stundās izmanto CLIL metodes. CLIL metodikas joma ir viena no RAĢ spēcīgiem balstiem. Projekts veicina RAĢ pedagogu kapacitātes stiprināšanu CLIL izmantošanā, sekmē skolēnu konkurētspēju kopējā Eiropas mērogā, kā arī uzlabo valodas izmantošanu un jaunu kompetenču pilnveidi gan skolēniem, gan skolotājiem.

Projektā mērķis ir stiprināt RAĢ kā vienu no vadošajām skolām CLIL metodes izmantošanā Latvijā, kā arī uzsākt Eiropas pedagogu un skolu tīklojuma veidošanos, kas varētu papildināt esošo pieredzi un nostiprināt kompetenču pieejā balstītas mācības.


Projektā īstenošanā iesaistīti pedagogi ar atšķirīgu pieredzi šāda tipa projektos - gan pieredzējuši vadības komandas locekļi, gan pedagogi ar bagātu darba pieredzi, gan pedagogi, kuriem līdzdalība šajā projektā būs jauns izaicinājums.


Mobilitātes ietvaros plānota gan pedagogu profesionālā pilnveide kursos, gan dalība Eiropas skolu kolēģu darba ēnošana (vienlaikus piedāvājot arī sava darba ēnošanu). Erasmus+ atbalsta 9 skolotāju mobilitātes - 5 kursu apmeklējumus Lielbritānijā, Maltā, Somijā un Igaunijā, kā arī 2 mācību procesa vērošanas aktivitātes Polijā un Itālijā. 


Paredzam, ka pēc projekta realizācijas līdzdalība kursos un Eiropas skolu kolēģu vērošana uzlabos pedagogu profesionālās iemaņas, papildinot izpratni par CLIL metodes pamatprincipiem un tās izmantošanas daudzveidību.